" เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน "

โพสต์30 ก.ย. 2559 02:05โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

/// วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมอาคารมัธยม 3  ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์  เป็นประธานประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ประจำสหวิทยาเขต ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ในการทำหน้าที่ประเมินการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา เพิ่มความเชื่อมั่นให้เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือแนวทางที่กำหนด และลดความเสี่ยง หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ผู้เข้าประชุมเป็นครูเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 39 คน ที่จะเป็นพี่เลี้ยงในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 คลิกชมภาพ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.878439802256674.1073742724.100002719882980&type=1&l=73d2d815c9

 
Comments