รางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ

โพสต์28 ก.ย. 2559 21:10โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิตินันท์  เขียวมรกต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ กลุ่มชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่งผลงานการประกวดเขียนเรียงความหรือบทความหัวข้อ "การร่วมพลังสร้างบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี ให้เป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืน” โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเขียนเรียงความหรือบทความด้วยตนเอง แล้วพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ความยาว 3 หน้ากระดาษ


Comments