9 ตุลาคม 2560 สพม.32 " พัฒนาองค์กร สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ "

โพสต์25 ต.ค. 2560 02:59โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

PHOTOS: วันนี้ (9 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สร้างการเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการร่วมกัน ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม.32 (บุรีรัมย์) (ภาพกิจกรรม)
 
Comments