9 ธค.60 นายกรัฐมนตรี “เปิดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล”

โพสต์11 ธ.ค. 2560 18:25โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

วันนี้ ( 9 ธค.60) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันต่อต่อต้านคอรัปชั่นสากล ขอคนไทย ไม่ยอมรับการโกง ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้กับสังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต และต้องทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมติดตัวของคนไทย ที่ไม่ยอมรับการทุจริต แม้ทำยาก แต่เชื่อว่าทำได้ ทั้งนี้ รัฐบาลตั้งเป้าให้การจัดลำดับดียิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาต
การจัดงานครั้งนี้โดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 
ทั้งนี้ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมกิจกรรม และเยี่ยมบูธแสดงผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่สุจริตและสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้รับการคัดเลือกจัดแสดงผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต ซึ่งผลคะแนนประเมินลำดับที่ 1 ประจำปี 2558-2560  (ภาพกิจกรรม)
Comments