11 ธันวาคม 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล

โพสต์11 ธ.ค. 2561 20:17โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

หลักการทรงงาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 1. จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย วันนี้ (11 ธันวาคม 2561 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 ขอบคุณบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์เจ้าภาพ ทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี (ภาพกิจกรรม)
Comments