9 ปีที่รอ

โพสต์10 ม.ค. 2561 18:23โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

แชมป์ฟุตบอลชาย " ลำน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 9 " กีฬาสานสัมพันธ์ เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
ขอขอบคุณกำลังใจที่ได้รับจาก นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 นางปติมา กาญจนากศ รองผอ.สพม.32 คณะผู้อำนวยการกลุ่มในสพม.32 (ภาพกิจกรรม)
Comments