9 มกราคม 2561 ผ้าไทยไหมตีนแดง เอกลักษณ์ไทยประจำจังหวัดบุรีรัมย์

โพสต์10 ม.ค. 2561 19:01โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

ในวันนี้ (9 มกราคม 2561) เวลา 10.30 ที่โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนภัทรบพิตร สพม.32(บุรีรัมย์) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยคณะถ่ายภาพกับผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร ในโครงการเชิญชวนใส่ผ้าไทยไหมตีนแดง เอกลักษณ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (ภาพกิจกรรม)
Comments