9 เมษายน 2561 สพม.32 เพิ่มทักษะและเสริมสร้างความรู้การเสนอโครงการผู้บริหารฯ

โพสต์5 มิ.ย. 2561 21:34โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

วันนี้ ( 9เมษายน 2561 ) เวลา 09.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มทักษะและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเสนอโครงการบริหารโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้แก่ผู้บริหาร สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการทำ แผนปฏิบัติการโรงเรียน จำนวน 132 คน 
ณ หอประชุมทิวสนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  ภาพกิจกรรม
 
Comments