9 ก.พ. 64 "พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา"

โพสต์14 ก.พ. 2564 17:55โดยnanthana tadsana

        วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสามัญสำนึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจงาน 4 ด้าน. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments