8 สิงหาคม 2561 นิทรรศการศิลปะเพื่อการพัฒนาศักยภาพครู - นักเรียน ครั้งที่ 4

โพสต์10 ต.ค. 2561 23:09โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

วันนี้ ( 8 สิงหาคม 2561 ) เวลา 10.00 น ที่หอประชุมโรงเรียนภัทรบพิตร นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดนิทรรศการศิลปะเพื่อการพัฒนาศักยภาพครู - นักเรียน ครั้งที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนภัทรบพิตร ตระหนักในความสำคัญของภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติให้มีคุณภาพ การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะ ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงาม ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาศาสตร์และศิลปของสรรพวิชาต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนภัทรบพิตร โดย ว่าที่พันตรี ดร.สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร กล่าวรายงาน ภาพกิจกรรม
Comments