8 สิงหาคม 2561 การพัฒนาหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น

โพสต์10 ต.ค. 2561 21:54โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


วันนี้ ( 8 สิงหาคม 2561) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ ICT โรงเรียนภัทรบพิตร นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดโครงการค่าย นักเรียนแกนนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หลักสูตรการพัฒนาหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นโดยใช้ Arduino เพื่อให้นักเรียนแกนนำด้าน ICT ที่มีความสนใจ และนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์ คณิต ฯ คอมพิวเตอร์ ได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมโดย ว่าที่พันตรี ดร.สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรหลักจากสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักเรียนที่เข้ารับการอบรม จำนวน 59 คน . ภาพกิจกรรม
Comments