8 พฤษภาคม 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล"

โพสต์6 มิ.ย. 2561 00:25โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

“…ความรู้ที่ใช้ได้ผลนั้น ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยำ ชำนาญ นำมาใช้การได้ทันที และนอกจากความรู้ด้านลึก คือวิชาเฉพาะสาขาที่ศึกษามาโดยตรงแล้ว ความรู้ด้านกว้าง คือ วิชาการอื่น ๆ ทั่วไป ย่อมเป็นปัจจัยประกอบส่งเสริมอีกส่วนหนึ่งด้วย…”
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒
วันนี้ ( 8 พฤษภาคม 2561 ) เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 แจ้งวันนี้มีประชุมครม.สัญจร ในภาคเช้า - บ่าย และฝากข้อคิดของท่านนายก เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความสุข ไม่มีเหตุการแบ่งแยกทางความคิดในเรื่องของการเมือง นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี . ภาพกิจกรรม
Comments