8 พฤศจิกายน 2562 " ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ "

โพสต์13 พ.ย. 2562 18:20โดยสกุณา โสดาปัดชา


    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานนิเทศการศึกษา นางสาวอภิญญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) (ภาพกิจกรรม)
Comments