8 พฤศจิกายน 2560 สพม.32 ประชุม " ประธานสหวิทยาเขต "

โพสต์28 พ.ย. 2560 19:27โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


วันนี้ ( 8 พฤศจิกายน 2560 ) เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมไชยมงคล นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.32 ประธานประชุมปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยอนุมัติ กศจ.บุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 13 /2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายธนกฤติ พรมบุตร ผอ.รร.ละหานทรายวิทยา นายสัญญา บุญยพงศ์พิกุล ผอ.รร.สามัคคีพิทยาคม นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ ผอ.รร.ชุมแสงพิทยาคม นางสาวบวร ปัดกอง ผอ.รร.สมเสม็ดวิทยา และนายดงสุริยา หนูแสน รองผอ.รร.บ้านกรวดวิทยาคาร ทั้งนี้ประธานสหวิทยาเขตแนะนำสหวิทยาเขต การบริหารงานในสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มงาน สพม.32 ได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความยินดี
Comments