8 มกราคม 2561 ศธ.นำเด็กดีเด่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี

โพสต์10 ม.ค. 2561 18:38โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. กระทรวงศึกษาธิการนำเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 785 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยนายกรัฐมนตรีต้องการให้เด็กไทยรู้จักคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ด้วยสื่อสมัยใหม่อย่างเท่าทัน เป็นประโยชน์ พร้อมกับมีความรู้เพียงพอกับการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศได้ในทุกมิติ ตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และยึดแนวทางค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ นายอัครวินท์ ชัยราช นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้เข้าเยี่ยมคาราวะในโอกาสนี้ด้วย
Cr .ข่าวสำนักรัฐมนตรี// ครูกัลยา (ภาพกิจกรรม)
Comments