8 ม.ค. 64 "ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ"

โพสต์11 ม.ค. 2564 19:31โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 19:33 ]

       วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งสพม.32 ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินตามสัญญาซื้อขาย และได้ส่งมอบพัสดุเรียบร้อย เสนอเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย.  (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments