7 พฤศจิกายน 2561 ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจผู้รับผิดชอบโปรแกรม และ Admin

โพสต์7 พ.ย. 2561 18:25โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

( 7 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจผู้รับผิดชอบโปรแกรม และ Admin เครือข่ายการจัดระบบการจัดการแข่งขัน “ มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนปีการศึกษา 2561” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1,2,3และ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “ มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนปีการศึกษา 2561” และการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการระบบการจัดการแข่งขัน การบันทึกข้อมูลและการโอนส่งต่อข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทันตามกำหนดเวลาทุกขั้นตอน โดยมีคณะกรรมการฝ่าย ICT จำนวน 10 ADMIN ของโรงเรียนที่เป็นสนามจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันละ 2 คน งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทั้ง 66 โรงเรียน .  ภาพกิจกรรม
Comments