7 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 เยี่ยมบุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม

โพสต์8 ม.ค. 2563 18:32โดยสกุณา โสดาปัดชา


นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายสัญญา บุญยพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูเวรประจำวัน รอต้อนรับนักเรียนที่เดินทางจากบ้านเข้าสู่รั้วเทา - ขาว นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ. สพม.32 กล่าวให้โอวาทนักเรียนและเยี่ยมชมโรงเรียนพระครูพิทยาคม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 (ภาพกิจกรรม)
Comments