7 มกราคม 2561 จัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานชาติ(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

โพสต์10 ม.ค. 2561 18:30โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

เช้าวันนี้ (7 มกราคม 2561) ณ สนามสอบห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานชาติ(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) รอบแรกและต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ระดับประเทศ) 38 ศูนย์สอบ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสองระดับประเทศ และรอบสามค่ายวิชาการ มีนักเรียนมาสมัครสอบ จำนวน 25 คน (ภาพกิจกรรม)
Comments