7 มิถุนายน 2561 อบรมให้ความรู้นักเรียน มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล

โพสต์10 ก.ค. 2561 20:12โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

อบรมให้ความรู้นักเรียน มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล โดย ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พบนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ในการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ตามนโยบาย ของ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ได้มอบนโยบายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการวางมาตรการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาร่วมกัน โดยประสานความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะครูร่วมรับฟังการอบรมให้ความรู้ ฯ ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ภาพกิจกรรม
Comments