7 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และนักเรียน ร่วมชมการซ้อมวงดุริยางค์รอบสุดท้าย ของคณะวงดุริยางค์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

โพสต์10 ก.พ. 2563 18:05โดยสกุณา โสดาปัดชา


วันนี้ ( 7 กุมภาพันธ์ 2563 ) เวลา 16.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และนักเรียน ร่วมชมการซ้อมวงดุริยางค์รอบสุดท้าย ของคณะวงดุริยางค์โรงเรียนสุรนารีวิทยา ในการเข้าร่วมการประกวดดนตรี และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านวงดุริยางค์เครื่องลม The 22nd INTERNATION FESTIVAL OF WIND ORCHESTRA PRAGUE ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชก และ กรุงเวียนนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 19 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมแลกเปลี่ยนการสอนด้านดนตรี ของครูผู้สอนด้านดนตรีโรงเรียนในสังกัด (ภาพกิจกรรม)
Comments