7 กันยายน 2560 สพม.32 ขอต้อนรับ " คณะศึกษาดูงานเขตสุจริตนำร่อง ฯ ลำดับที่ 86"

โพสต์10 ต.ค. 2560 00:02โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

REPORT: เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางวันพร นาคแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้แทน ผอ..สพม.32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับดร.วันชัย บุญทอง ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมคณะบุคลากรในการมาศึกษาดูงานบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ซึ่งเป็นเขตนำร่อง สพฐ. ในการดำเนินการเขตพื้นที่สุจริต โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรสพม.ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์  (ภาพกิจกรรม)
Comments