6 สิงหาคม 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์10 ต.ค. 2561 21:44โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

คนไม่มีความสุจริต… “คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ วันนี้ ( 6 สิงหาคม 2561 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกิจกรรมสุนทรียสนทนา โดย ผอ.สพม.32 แจ้งให้บุคลากรในกลุ่มงานสำรวจความต้องการของครุภัณฑ์ที่ต้องการ ส่งกลุ่มงานไอซีที เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอ ผอ.สพม.32 เพื่อจัดหาในโอกาสต่อไป ภาพกิจกรรม
Comments