6 พฤศจิกายน 2562 "พุธเช้าข่าว สพฐ."

โพสต์13 พ.ย. 2562 01:25โดยสกุณา โสดาปัดชา


    วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. ผู้อำนวยการกลุม/ศึกษานิเทศก์/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการและติดตาม ผลการดำเนินงาน นำสู่แนวทางปฏิบัตฺิ ณ ห้องประชุมไชยมงคล (ภาพกิจกรรม)
Comments