6 มกราคม 2561 รับสมัครหลักสูตร ฯ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

โพสต์10 ม.ค. 2561 18:34โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการรับสมัคร ตามประกาศสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรโควตาการรับตรงจากพื้นที่ 
ประเภทบุคคลทั่วไป ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คัดเลือกนักเรียนผู้กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เข้าเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ((ตามประกาศ) https://drive.google.com/file/d/1eJpLxsKVnctDJqWEsCnvuDyzkuJuCtRg/view?usp=sharing (ภาพกิจกรรม)
Comments