6 มิ.ย.2561 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โพสต์6 มิ.ย. 2561 21:15โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

วันนี้ ( 6 มิ.ย.2561 ) เวลา10.00 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะทำงานกำกับ นิเทศ และติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงวัยอายุ 15-19 ปี ซึ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าของแต่ละช่วงวัย ข้อมูลสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น .  ภาพกิจกรรม
Comments