6 กันยายน 2560 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม รับการประเมิน " พ.ศ.พ.พอเพียง "

โพสต์10 ต.ค. 2560 00:00โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

เมื่อวันนี้ 6 กันยายน 2560 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม อ.ประโคนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัยม์) รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560 (BP) ในหัวข้อ " พ.ศ.พ.พอเพียง " โดยนายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ สพม.32 ร่วมกิจกรรมการประเมินและให้กำลังใจโรงเรียน  (ภาพกิจกรรม)
Comments