6-7 กันยายน 2561 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะกีฬาตะกร้อ

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:03โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
รร.กระสังพิทยาคม จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะกีฬาตะกร้อ โรงเรียนกระสังพิทยาคม จัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะกีฬาตะกร้อ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 เป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดการโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะกีฬาตะกร้อ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนกระสังพิทยาคม นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผอ.รร.กระสังพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลานามัยให้เด็กในวัยเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้ฝึกฝนและเรียนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญวิทยากรระดับประเทศ และกระตุ้นความสนใจในการเล่นตะกร้อของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจให้เหมาะสมกับวัย พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นเยาวชนของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้เล่นกีฬาออกกำลังกาย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัด 2 วัน ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 โรง รวมนักกีฬา จำนวน 150 คน .  ภาพกิจกรรม
Comments