5 ส กับกระบวนการทำงาน

โพสต์13 ก.พ. 2560 23:48โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรกษ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) พบบุคลากรในสังกัดและร่วมกิจกรรมเข้าแถว สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต 
พร้อมกล่าวสุนทรียสนทนา ในเรื่องของการเตือนตน เตือนพี่ เตือนน้อง เตือนเพื่อนร่วมงาน 
ปรับวิธีคิดปรับกระบวนการ ใครทำได้ และขอให้ทุกคนปรับ 5 ส สู่กระบวนการทำงานในองค์กรที่มีชีวิต  คลิกชมภาพ


Comments