5 มกราคม 2561 สพม.32 " เจ้าภาพกีฬาสานสัมพันธ์เขตพื้นที่ ฯ ครั้งที่ 10 "

โพสต์10 ม.ค. 2561 18:25โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

คำวันนี้ (5 มกราคม 2561 ) เวลา 19.30 น บุคลากรสพม.32 (บุรีรัมย์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 รับมอบธงกีฬาสานสัมพันธ์ เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรีมย์ ครั้งที่ 10 นำโดยนายพีรวัฒน์ เศวตรพัชน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ

กีฬาสานสัมพันธ์ เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรีมย์ ครั้งที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาพกิจกรรม)
Comments