5 มกราคม 2561 " ลำน้ามูลเกมส์ " ครั้งที่ 9

โพสต์10 ม.ค. 2561 18:14โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32


วันนี้ (5 มกราคม 2561 ) เวลา09.30 น นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบรีรีมย์ " ลำน้ำมูลเกมส์ " ครั้งที่ 9 
ลำน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1- 4 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (ภาพกิจกรรม)
Comments