5 มีนาคม 2561 สพม..32 " ก้าวต่อไป "

โพสต์4 มี.ค. 2561 18:06โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ (5 มีนาคม 2561) บุคลากรในสังกัดสพม.32เข้าร่วมกิจกรรเทิดทูนสถาบันโดยทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สุนทรียสนทนาในข้อราชการของกลุ่มงาน (ภาพกิจกรรม)
Comments