5 มีนาคม 2561 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ

โพสต์11 มี.ค. 2561 19:11โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ ( 5 มีนาคม 2561 ) เวลา 09.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32(บุรีรัมย์ ) เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ เครือข่ายนิเทศการศึกษารองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายในการน้อมพระราชดำรัสในหลวง ร.๙ “ เด็กรักครู ครูรักเด็ก” ยกระดับคุณภาพนักเรียน แนวคิด No Child Left Behind ( NCLB) ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในสังกัด ในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันโดยเครือข่ายนิเทศรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่รับผิดงานด้านฝ่ายวิชาการ จำนวน 66 โรง ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ (ภาพกิจกรรม)
Comments