5 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์และการศึกษาพิเศษ เตรียมงานศิลป์ 2561

โพสต์4 มี.ค. 2561 17:58โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

5 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ และการศึกษาพิเศษ จับมือพร้อมเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 นำบุคลากรศึกษาดูงาน ขอนแก่น หนองคาย เจ้าภาพจัดงานครั้งที่ผ่านม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการจัด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 พร้อมคณะกรรมการ
จัดงานจาก 5 เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาดูงานที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพงาน ครั้งที่ 68 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนธันวาคม 2561 โดยมีผู้บริหารจากเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตใน จ.ขอนแก่น นำเสนอแนวทางการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดียิ่ง
…..จากนั้น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีการแยกกลุ่มศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมในแต่ละด้าน รวมทั้ง ทุกหน่วยงานที่เดินทางไปศึกษาดูงานได้ประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดงานที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคารา จ.หนองคายด้วย ( คลิกชมภาพ) https://photos.google.com/share/AF1QipOF770bgVoRj3H0bjh25cPzsEbjRYU7mA5noVqOAcXes6TaKqGRanFYPKR96V1jmQ?key=YUFaQS1RRlo0UkpKRzVKd29Da0kzN0tTcU04cHR3

ข่าว - ศากุน /ถ่ายภาพ - ประกอบ (ภาพกิจกรรม)
Comments