5 กันยายน 2560 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม รับการประเมิน " พ.ศ.พ.พอเพียง "

โพสต์9 ต.ค. 2560 23:58โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32


เมื่อวันนี้ 5 กันยายน 2560 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม อ.ประโคนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัยม์) รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560 (BP) ในหัวข้อ " พ.ศ.พ.พอเพียง " โดยนายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ สพม.32 ร่วมกิจกรรมการประเมินและให้กำลังใจโรงเรียน  (ภาพกิจกรรม)
Comments