4 ธันวาคม 2561สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล

โพสต์11 ธ.ค. 2561 18:43โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

ความเพียร “ การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันควรทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีควรต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง ” พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖ วันนี้ ( 4 ธันวาคม 2561 ) เวลา 08.30 น.บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกิจกรรมสุนทรียสนทนา ศน.อภิญญาณ บุญอุไร แจ้งข้อราชการการเตรียมความพร้อมงานศิลปกรรมเพื่อทราบและเร่งดำเนินการโดยเร่งด่วน (ภาพกิจกรรม)
Comments