4 ธันวาคม 2561 สพม.32 ขอต้อนรับ " ครูผู้ช่วย

โพสต์11 ธ.ค. 2561 19:00โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงการกรอกทะเบียนประวัติข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 31 อัตรา ในมติการประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ (กศจ.บุรีรัมย์) ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้อนุมัติเรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ดังนี้ กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 1 ราย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 9 ราย กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 3 ราย กลุ่มวิชาวิทยาคณิตศาสตร์ จำนวน 9 ราย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 ราย และกลุ่มวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 1 ราย (ภาพกิจกรรม)
Comments