4 สิงหาคม 2560 การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา (สัญจร)

โพสต์9 ต.ค. 2560 21:46โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา (สัญจร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ครั้งที่ 5 /2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนคอนแวนชั่น พัทยา (ภาพกิจกรรม)
Comments