4 พฤศจิกายน 2562 สพม32 " องค์กรก้าวหน้า "

โพสต์13 พ.ย. 2562 01:16โดยสกุณา โสดาปัดชา


    "การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนร่วมด้วย" พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 9 กรกฎาคม 2514 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในระยะเวลา 3 เดือน (ภาพกิจกรรม)
Comments