4 พค.2561 " เขตพื้นที่การศึกษษสุจริตต้นแบบ "

โพสต์6 มิ.ย. 2561 00:14โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

คณะสพม.1(กทม.) สพป.ยะลา เขต 2 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริตต้นแบบ
วันนี้ ( 4 พค.2561) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริตต้นแบบจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต1 (กทม.)นำโดย ดร.ธนารัตน์ สมคเณ รองผอ.สพม. และคณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษายะลา เขต 2 นำโดย นายวิสุทธิ ชูมัง พร้อมคณะ 
ทั้งนี้การบรรยายสรุป เรื่อง “การบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริตต้นแบบ” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ภาพกิจกรรม
Comments