4 ม.ค. 64 "ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจโควิด"

โพสต์5 ม.ค. 2564 18:33โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 19:44 ]

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจโควิด เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ซึ่งสพฐ. ได้ให้สถานศึกษาขนาดใหญ่ ใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาอื่นๆ ทุกแห่งปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากระบบปกติโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในขณะนี้มีสถานศึกษา จำนวน 46 โรง จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด.
ทั้งนี้ สพม.32 จะดำเนินการจัดประชุมทางไกล (Video Conference ) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) ในวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ssbr32

Comments