4 มิ.ย.61 " สวัสดีคุณครู ปี 2561 " สหวิทยาเขตสตึก

โพสต์6 มิ.ย. 2561 20:56โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ (4 มิ.ย.61) เวลา 09.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานเปิด โครงการสวัสดีคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 " มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ร. ๙ “ เด็กรักครู ครูรักเด็ก ” ในการยกระดับคุณภาพนักเรียนแนวคิด No Child Left Behind ( NCLB ) ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ทั้งนี้จะขับเคลื่อนนโยบาย ทั้ง 9 สหวิทยาเขต สำหรับจุดที่ 7 สหวิทยาเขตสตึก ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีผอ.กลุ่มงานฯ ศึกษานิเทศก์ นายโกศล เสนาปักธงไชย ประธานแ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดสหวิทยาเขต เข้าร่วมประชุม .  ภาพกิจกรรม
Comments