4 กรกฎาคม 2561 “ พิธีมอบหมวก” นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

โพสต์10 ก.ค. 2561 21:31โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ ( 4 กรกฎาคม 2561 ) ณ หอประชุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ พร้อมทั้งพิธีมอบหมวกแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ คณะผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตสตึก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองร่วมพิธี   ภาพกิจกรรม
Comments