4 กพ.61 สนามสอบโรงเรียนนางรอง

โพสต์7 ก.พ. 2561 18:41โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ ( 4 กพ.61) เวลา 10.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พบเพื่อนครูโรงเรียนลำปลายมาศ ซึ่งดำเนินการจัดสนามสอบโอเนตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนางรอง อ.นางรอง สพม.32 (บุรีรัมย์) ซึ่งเป็นสนามสอบที่มีนักเรียนเข้าทดสอบ 9 โรงเรียน จำนวน 1205 คน ได้เน้นให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ตามแนวทาง สทศ. กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยนายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ ประธานสนามสอบให้การต้อนรับ (ภาพกิจกรรม)
Comments