4 กพ.61 สนามสอบโนนสุวรรณพิทยาคม

โพสต์7 ก.พ. 2561 18:43โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ ( 4 กพ.61) เวลา 13.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ตรวจสนามสอบโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ซึ่งดำเนินการจัดสนามสอบโอเนตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ได้เน้นให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ตามแนวทาง สทศ. กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยนายกิตติชัย ตระกูลกิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ประธานสนามสอบให้การต้อนรับ (ภาพกิจกรรม)
Comments