4กันยายน 2560 สพม.32 " รู้ รัก สามัคคี "

โพสต์9 ต.ค. 2560 23:54โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้
น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง 
และครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น 
ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

# PHOTOS: วันนี้(4กันยายน 2560) เวลา 08.20 น. บุคลากรในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต กิจกรรมสุนทรียสนทนาประจำวั(ภาพกิจกรรม)
Comments