4 กันยายน 2560 สพม.32 ขอต้อนรับ" คณะศึกษาดูงานลำดับที่ ๘๕"

โพสต์9 ต.ค. 2560 23:56โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32
 

REPORT: เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 2560 เวลา 09.30 น. นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษนิเทศก์ ผู้แทนดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับนายสวัสดิ์ วันภูงา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิลผลการจัดการศึกษา นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรในสังกัดในการมาศึกษาดูงานบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ซึ่งเป็นเขตนำร่องการดำเนินการเขตพื้นที่สุจริต สพฐ. ณ ห้องศรีสว่างรัตน์  (ภาพกิจกรรม)
Comments