3 ธันวาคม 2562 " บ้านกรวดวิทยาคาร รับประเมิน ฯ รอบ 4"

โพสต์5 ธ.ค. 2562 23:59โดยสกุณา โสดาปัดชา


    เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมหลวงปู่ผาดอุปถัมภ์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1(สมศ. รอบที่ 4 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คณะกรรมการประเมินคุณภาพนำโดย ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล ดร.นัฏฐกร แก่นดี นายทองดี อาจทวีกุล โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตประโคนชัย คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในการประเมินคุณภาพต่อไป (ภาพกิจกรรม)
Comments