3 ธันวาคม 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล

โพสต์11 ธ.ค. 2561 18:33โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
 
บ้านเมืองไทย สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้น ” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะประชาชนจังหวัดราชบุรี พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ วันนี้ ( 3 ธันวาคม 2561 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 แจ้งข้อราชการการเตรียมความพร้อมงานศิลปกรรมเพื่อทราบและเร่งดำเนินการโดยเร่งด่วน (ภาพกิจกรรม)
Comments