3 สิงหาคม 2561 กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โพสต์10 ต.ค. 2561 21:37โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์ ) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาดำเนินการจัดโครงการ เพื่อให้บุคลากร สพม.32 สามารถนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารและรับการบริการจากชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งใช้กันแพร่หลายทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน ซึ่งสพม.32 ได้ ใช้สถานที่วัดพระแก้ว มีชื่อเรียกทางการว่าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ในการทัศนศึกษาและไหว้พระทำบุญครั้งนี้ ซึ่งที่วัดพระแก้วมีข้อปฏิบัติอย่างไร มีข้อควรรู้เกี่ยวกับวัดพระแก้วอะไรบ้าง โดยวิทยากรจากสำนักพระราชวังให้คำแนะนำตลอดการทัศนศึกษา 
Comments